wydarzenia

Wydarzenie

Kobiety jako aktorki w czasie przewrotów od 1980 do dziś

live stream (ENG + PL):
https://www.youtube.com/channel/UCTaeA6Ife2lFBDkUTVicSRg

Kobiety odegrały kluczową, choć często niedocenioną rolę w okresie przemian lat 80., 1989 i wczesnych lat 90. w Polsce, Czechach i Niemczech. Wiele z nich zakładało organizacje pozarządowe i nadal aktywnie działa społecznie czy politycznie.

 Najlepszym przykładem kobiecego wkładu na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego są Ogólnopolskie Strajki Kobiet. Jednak powiązania między historycznymi doświadczeniami i działaniami współczesnych aktywistek nie zawsze są oczywiste, a wiedza o politycznych wizjach i perspektywach różnych pokoleń pozostaje fragmentaryczna.
Byłe i współczesne aktywistki będą rozmawiać o kobiecych wizjach demokratycznych transformacji w latach 80. i wczesnych lat 90.. Jak zmieniały się one z perspektywy ostatnich 40 lat? Czy może pozostają dalej aktualne?W trakcie wydarzenia będą pokazywane materiały ze Społecznego Archiwum Online – Bunt Kobiet.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTaeA6Ife2lFBDkUTVicSRg

Facebook: https://www.facebook.com/events/1203638623334208/

Wydarzenie jest organizowane przez OWEN e.V. we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności (ECS), Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Społecznym Archiwum Online – Bunt Kobiet.Funded by the Europe for Citizen’s program.

Follow Me

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: