Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Bunt Kobiet – Archiwum społeczne

Czarne Protesty i Strajki Kobiet

W 2016 roku rozpoczęła się bezprecedensowa mobilizacja, której celem było zatrzymanie  projektu wprowadzającego całkowity zakaz przerywania ciąży. Choć podobne próby podejmowano na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wielokrotnie, nigdy wcześniej groźba zaostrzenia istniejącego prawa nie była tak realna.

Jednak tym razem lawinowo zaczęły powstawać oddolne grupy oporu i szereg inicjatyw obywatelskich. Petycje, inicjatywa ustawodawcza, akcje internetowe, demonstracje, w których wzięło udział 150-200 tysięcy osób, to tylko część działań, które obserwujemy od kwietnia 2016 roku.

Zaangażowanie się w akty sprzeciwu wobec ingerencji państwa w najbardziej intymną sferę życia, przyczyniło się do powstania nowych grup i  włączenia się w kolejne inicjatyw. Nie tylko na rzecz kobiet, ale też innych grup marginalizowanych i środowiska naturalnego. Oddolne zaangażowanie stało się źródłem nadziei na polityczną i społeczną zmianę.

Przez ostatnie miesiące pracowałyśmy_liśmy wspólnie nad książką „Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet”, która ukazała się w serii Raporty opracowanej przez Wydawnictwo naukowe Europejskiego Centrum Solidarności. Zawiera ona teksty, przemówienia wygłaszane w trakcie demonstracji w przestrzeniach publicznych, zdjęcia oraz informacje składające się na kalendarium wydarzeń w latach 2016-2018. Jednak na kilkudziesięciu stronach publikacji nie było możliwe ukazanie różnorodności podejmowanych działań, osób i grup zaangażowanych w tę mobilizację społeczną i jej dalszy rozwój.

Wychodzące z doświadczenia pracy na publikacją „Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet” i próbą jak najszerszego uchwycenia tych wydarzeń, chciałybyśmy_libyśmy, aby te historie nie uległy zapomnieniu, ale przede wszystkim miały swoje rozwinięcie oraz kontynuację. W ten sposób narodził się pomysł opracowania i stworzenia społecznego archiwum online na rzecz kobiet. By w jednej przestrzeni zapisać różnorodność głosów, sposobów oddolnej walki oraz podejmowanego wysiłku tysięcy osób i grup na rzecz zmiany społecznej i jakości demokracji.

Marta Lempart wzywa do strajku (2016)

Zapiszmy wspólnie tę historię

By ta historia nie uległa zapomnieniu, chcemy stworzyć dostępne w internecie społeczne archiwum mobilizacji na rzecz kobiet. To miejsce chcemy budować wspólnie z Tobą! Nieistotny jest stopień Twojego zaangażowania w konkretne aktywności lub kwestie przynależności do grup i organizacji.

Pomysł jest obecnie w fazie przygotowawczej. Zbieramy pomysły oraz poszukujemy inspiracji podobnych inicjatyw na całym świecie. By ta przestrzeń, jak najlepiej spełniała swoje zadanie jako „żyjące” archiwum społeczne, ale przede wszystkim pełniła funkcje przydatne dla ruchów społecznych i oddolnych mobilizacji.

Już na tym etapie chciałybyśmy_liśmy budować to miejsce razem z Tobą! Nieistotny jest stopień Twojego zaangażowania w konkretne aktywności lub kwestie przynależności do grup i organizacji.

Masz pomysł jak budować tę przestrzeń? Znasz podobne miejsce lub inicjatywy, którymi chciałabyś_łbyś się podzielić? Napisz do nas!

Pracujemy nad tym, aby dzielenie się materiałami było dostępne dla wszystkich. Nawet jeżeli chcesz się czymś podzielić, ale wolałabyś to zrobić anonimowo. Jak również, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.

Publikacja dostępna dla wszystkich: książka “Bunt Kobiet – Czarne Protesty i Strajki Kobiet 2016-2018”. Wydawca jest Europejskie Centrum Solidarności (ECS).

Tutaj dowiesz sie więcej: O książce Bunt kobiet

Książka zawiera teksty, przemówienia, zdjęcia oraz informacje składające się na kalendarium wydarzeń w latach 2016-2018. Pomysl na stworzenie archwum narodzil sie w trakcie pracy nad książka. Na kilkudziesięciu stronach tekstu nie było możliwe ukazanie całej różnorodności podejmowanych działań, osób i grup zaangażowanych w tę mobilizację społeczną i jej dalszy rozwój. Nie chcemy by roznorodnosc tych moblizacji spolecznych uległa zapomnieniu, tak jak to sie stało z wieloma innymi protestami i ruchami społecznymi.

Zapraszamy do współtworzenia społecznego archiwum!